Reserveren

U heeft een beslissing genomen; u kiest voor Buitengoed Slavante. Neem dan goede nota van het onderstaande.

Opties
Als u een groepsevenement (bijvoorbeeld een feestavond, bruiloft, jubileum, enz.) wilt organiseren – en daarvoor het gehele buitengoed exclusief wilt reserveren – dan is het mogelijk een vrijblijvende optie te nemen; u kunt dan in alle rust de organisatie voorbereiden en een afgewogen beslissing nemen. De optie die wij verlenen blijft maximaal 1 maand geldig, tenzij wij u eerder contacteren i.v.m. een mogelijke andere aanvraag. Dan verzoeken wij u sneller een definitieve beslissing te nemen

Groepsreserveringen
Alle groepsreserveringen worden door ons schriftelijk of per e-mail aan u bevestigd. Alhoewel dan al uw reservering definitief is, verzoeken wij u één exemplaar – voor akkoord getekend – aan ons te retourneren. Tenzij expliciet vermeld op de bevestiging, is het buitengoed niet exclusief voor uw gezelschap gereserveerd en kunnen er dus ook andere gasten aanwezig zijn.

Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld onder voorbehoud, doch wel inclusief de verschuldigde btw. De vermelde prijzen zijn groepsprijzen, waarop geen korting verstrekt kan worden.

Lunches, menu’s en buffetten
Door seizoen- of andere omstandigheden kan de samenstelling van uw lunch, buffet of diner wijzigen. Wij proberen dat zoveel mogelijk vooraf te laten weten, maar het kan dus gebeuren dat de samenstelling op onderdelen afwijkt van hetgeen hier vermeld staat.

Muziek
Het is mogelijk op Slavante een akoestisch orkestje of een dj te laten spelen; wij hebben ook verschillende suggesties voor u door onze contacten met artiestenbureaus. Overigens kunnen de muzikanten hun materiaal niet voor de deur uitladen, maar moet alles naar boven gedragen worden (niet elke muzikant is daartoe bereid) dus bespreek dat vooraf goed! Doorgaans kan men voor een feest vanaf 18 uur opbouwen en als u zelf voor entertainment zorgt … dan willen wij graag de voorwaarden ook bespreken met die betrokkene. Men krijgt op Slavante de beschikking over een 220 volt groep, die voorzien is van een geluidsbegrenzer, zodat het geluidsniveau op een correct niveau blijft. Daarnaast zijn – mede gezien het authentieke karakter van het buitengoed – slechts een beperkte lichtshow/stellage toegestaan en is het gebruik van een rookmachine niet toegestaan i.v.m. de rook/brandalarminstallatie. Tevens is het niet toegestaan een confettikanon te gebruiken. Daarom, overleg goed als u het entertainment zelf wilt regelen! Er kan veel … maar niet alles! Zie voor alle details de pagina entertainment van deze site.

Algemene Voorwaarden
Op alle door ‘Buitengoed Slavante Horeca Exploitatie BV’ aangegane overeenkomsten en leveranties zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Wijziging aantal personen
U kunt tot 2 dagen voorafgaand aan uw bezoek het aantal personen nog wijzigen binnen een marge van 10% van het opgegeven aantal. Grotere wijzigingen dienen uiterlijk 14 dagen voorafgaand gemeld te worden. Indien op de bezoekdatum het aantal personen toch minder blijkt te zijn dan de laatste melding, wordt toch het aantal van die laatste melding in rekening gebracht.

Betaling
Alle betalingen contant, pin of creditcard. Voor opdrachten vanaf € 1000,- zal een voorschotnota verzonden worden ter hoogte van 50% van het opdrachtbedrag. Omdat wij bij een definitieve reservering de betreffende datum reeds voor u vrijhouden verzoeken wij u het bedrag van de voorschotnota binnen 1 maand na factuurdatum te voldoen. Is de uitvoeringsdatum dichterbij dan verzoeken wij u de betaling per omgaande in orde te brengen. Betalingen van alle andere facturen: binnen 14 dagen na verzending. Voor groepsreserveringen vanuit andere landen dan Nederland verlangen wij de complete betaling vooraf.